W 2016 roku w maju i czerwcu Profesor Piotr Prowans będzie prowadził kursy z mikrochirurgii oraz chirurgii ręki dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii plastycznej. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne wymagane do specjalizacji.

W czerwcu 2016 roku będzie przeprowadzony kurs doskonalący z dermatochirurgii dla dermatologów. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne. Celem jest podniesienie kwalifikacji przez lekarzy zajmujących się tak zwana małą chirurgią. Należy pamiętać, że dermatochirurgia zajmuje się leczeniem leczenie wczesnych postaci nowotworów skóry. Jest więc bardzo istotną umiejętnością dla lekarzy dermatologów. Program kursu został opracowany przez profesora Piotra Prowansa.

Problem nowotworów skóry staje się bardzo istotny. W Poradni Kliniki Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej wykonano 401 zabiegów w 2015 roku. U 47 rozpoznano nowotwory skóry po wykonaniu badania mikroskopowego. Wczesne rozpoznanie oraz wycięcie zmiany jest warunkiem powodzenia leczenia.