Lubelskie Forum Chirurgii Piersi

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Chirurgii Piersi.

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku w Lublinie odbyło się Lubelskie Forum Chirurgii Piersi.

Jest to coroczna interdyscyplinarna konferencja poświęcona najnowszym zagadnieniom związanym z nowotworami piersi, diagnostyką, oraz leczeniem rekonstrukcyjnym.

Konferencja gromadzi specjalistów z chirurgii plastycznej, onkologii, chemioterapii, radiologii, patomorfologii, oraz innych dziedzin medycyny związanych z leczeniem chorób piersi.

Profesor Prowans wygłosił dwa referaty. W jednym omawiał powikłania związane z operacjami odtwórczymi piersi po amputacjach nowotworowych, oraz sposoby ich uniknięcia.

W następnym referacie przygotowanym razem z kardiologiem profesorem Jarosławem Gorącym, profesor Prowans omawiał ryzyko powikłań wieńcowych u kobiet w czasie operacji rekonstrukcji piersi.

Wykład zakończył propozycją przygotowania kardiologicznego pacjentek, dzięki któremu ryzyko to można zminimalizować.

Przedstawiona rekomendacja jest podsumowaniem wielu lat doświadczeń w chirurgii rekonstrukcyjnej, oraz owocem współpracy z kardiologiem profesorem Jarosławem Gorącym.

Rejestracja

Najnowsze wpisy