Nowy Prezes Elekt PTChPRiE

Podczas XIX Zjazdu PTChPRiE prof. Piotr Prowans został wybrany nowym Prezesem Elektem.

W dniu 6 czerwca odbył się w Warszawie III Kurs Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Pierwsze dwa kursy odbyły się w Szczecinie w czerwcu 2022 roku w czasie XVIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz w czerwcu 2023 roku.

Obecny III kurs był poświęcony chirurgii twarzy.

Współorganizatorem kursu był prof. Piotr Prowans, który przedstawił wykład z anatomii twarzy ilustrowany preparatami anatomicznymi.

Kolejne wykłady poświęcone technikom operacyjnym prowadzili chirurdzy z Polski i z zagranicy.

Bezpośrednio po kursie w dniach 7-8 czerwca odbył się XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

W czasie zjazdu na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa przeprowadzono wybory prezesa elekta.

Zgodnie ze statutem towarzystwa, kolejnego prezesa wybiera się w połowie kadencji obecnie urzędującego.

Nowym Prezesem Elektem został prof. Piotr Prowans, który rozpocznie czteroletnią kadencję za 2 lata.

Prof. Piotr Prowans jest obecnie członkiem Zarządu Głównego PTChPRiE.

Na zdjęciu po wyborach (po prawej stronie) obecny Prezes PTCHPRiE prof. Jerzy Strużyna (po lewej) Prezes Elekt prof. Piotr Prowans.

Rejestracja

Najnowsze wpisy