Plastyka nosa

Plastyka nosa Szczecin

Plastyka nosa obejmuje kilka elementów. Po pierwsze korektę przegrody. Jeżeli po urazie lub na skutek wrodzonych deformacji przegroda powoduje zwężenie przewodów nosowych i utrudnia oddychanie, wówczas można ją skorygować operacyjnie. W zasadzie nie ma  innej metody jak operacyjna aby przywrócić drożność nosa. Czasami po urazie, albo  na skutek różnych zmian wrodzonych możemy spotkać się z deformacją nosa zewnętrznego. Mówimy o tak zwanym nosie garbatym, siodłowatym. W niektórych przypadkach proporcje nosa do twarzy są niesatysfakcjonujące to znaczy nos jest zbyt długi, lub skrzywiony po urazie.  Deformacje tego typu  można skorygować w czasie jednego zabiegu.

Najlepsi kandydaci do plastyki nosa

Rhinoplastykę czyli plastykę nosa można wykonać w zasadzie w każdym wieku, ale z doświadczenia staramy się unikać operacji u ludzi bardzo młodych czy nastolatków. Należy pamiętać, że do operacji nosa trzeba dojrzeć mentalnie, trzeba zdawać sobie sprawę i rozumieć, że tak jak to mówią np. amerykańscy chirurdzy plastycy: nie wiemy jak będzie  wyglądał nos po operacji. Nie wiemy czy będzie wyglądał lepiej czy gorzej, ale na pewno będzie wyglądał inaczej. W związku z tym uzyskany wynik nie zawsze będzie taki jaki był oczekiwany i wymarzony. Oczywiście jest on zbliżony do naszych oczekiwań, ale nigdy nie będzie idealny. Decydując się na plastykę nosa trzeba o  tym bezwzględnie pamiętać i akceptować realia chirurgiczne.

Jakie są medyczne i zdrowotne wskazania do plastyki nosa?

Podstawowym wskazaniem zdrowotnym do plastyki nosa jest skrzywienie przegrody, które upośledza drożność. Przegroda może być skrzywiona na skutek wrodzonej deformacji lub na skutek urazu. Jest to podstawowe wskazanie do plastyki nosa. Oprócz tego istnieje cała gama zabiegów estetycznych, w których korygujemy kształt nosa. Trudno tutaj mówić o wskazaniach, ponieważ wynikają one z indywidualnego postrzegania twarzy i nosa przez każdego pacjenta. Jeżeli ktoś nie akceptuje wyglądu nosa, wówczas można rozważyć korektę, ale oczywiście w zależności od tego czy kształt nosa faktycznie odbiega od fizjologicznych proporcji twarzy.

Które części nosa mogą zostać skorygowane podczas zabiegu?

Podczas zabiegu możemy skorygować każdą część nosa. Zarówno skrzydełka, czubek, grzbiet nosa (usuwając popularny garb). W zależności od wielkości zmian i nieakceptacji kształtu przez pacjenta, możemy poddać go korekcie. Trzeba jednak powiedzieć jasno, że nie każde oczekiwanie pacjenta będzie spełnione przez chirurga. Pacjent musi mieć świadomość nieodwracalności działań chirurgicznych, a więc nie da się powrócić do kształtu który był przed operacją. Podstawą decyzji o zakresie korekty jest przede wszystkich bezpieczeństwo i zdrowie, tak więc korekta nosa nie może przyczynić się do upośledzenia drożności nosa.

Korekta czubka nosa

W czasie plastyki nosa możemy wykonać korektę tylko czubka nosa. Można go zmniejszyć lub jeżeli jest zbyt długi skrócić. Jeżeli jest rozdwojony, złączyć aby był bardziej kształtny. To wszystko zależy od oczekiwań pacjentki. Nie jest konieczne przebudowywanie całego nosa. Skupiamy się na elementach, które przywrócą właściwe proporcje i przede wszystkim spełnią oczekiwania pacjenta czy pacjentki

Korekta nozdrzy

Wykonując operację nosa można skorygować nozdrza, czyli otwory nosowe. Można je na przykład trochę zwęzić. Można wykonać modelowanie słupka nosa i w ten sposób w pewnym zakresie zmienić kształt otworów nosowych. Nie jest konieczne wykonywanie przebudowy całego nosa. Skupiamy się na tych elementach, które pacjentom sprawiają problem.

Czy podczas estetycznej plastyki nosa można wykonać korektę skrzywionej przegrody nosowej?

W przypadku gdy poza estetyczną korektą nosa pacjent wymaga korekty skrzywionej przegrody nosa wówczas obie procedury można wykonać jednocześnie. Nos powinno się operować raz, tak więc jeżeli mamy skrzywioną przegrodę i defekt estetyczny, to najlepiej zrobić to w trakcie jednego zabiegu.

Jakie korzyści niesie ze sobą korekcja skrzywionej przegrody nosowej?

Skrzywioną przegrodę nosową koryguje się z wielu powodów. Pacjenci mają przede wszystkim duże trudności w oddychaniu, częste stany zapalne zatok oraz katar. Również bardzo często chrapią, co powoduje przewlekłe niewyspanie oraz szereg innych zaburzeń. Tak więc po operacji skrzywionej przegrody nosa można spodziewać się ustąpienia wcześniejszych dolegliwości. Przed operacją konieczna jest wnikliwa diagnostyka w celu ustalenia wskazań do plastyki przegrody nosa.

Jakie są różnice między rhinoplastyką damską a męską?

Jeżeli chodzi o technikę operacyjną u kobiet i u mężczyzn, to nie ma specjalnych różnic. Nos męski jest statystycznie większy, dlatego też w przypadku operacji łatwiej wykonywać na nim poszczególne elementy operacji.

W jakich przypadkach wykonuje się plastykę nosa metodą otwartą, a w jakich zamkniętą?

Wybór techniki operacyjnej metodą otwartą lub zamkniętą zależy od upodobań chirurga, ale także od tego w jakim zakresie przeprowadzana jest korekta. Oczywiście w momencie korekcji czubka nosa gdy jest potrzeba wykonania przeszczepu chrzęstnego, wtedy stosujemy metodę otwartą. Z kolei np. korekta przegrody nosa może być wykonana metodą zamkniętą, bez konieczności preparowania okolic słupka i czubka nosa.

Czy plastyka nosa może być przeprowadzona u dzieci/nastolatków?

Plastykę nosa zasadniczo wykonujemy u osób dorosłych. Bardzo rzadko występują wskazania do plastyki nosa u dzieci. Najczęściej wykonuje się ją w przypadku wad rozwojowych np. w przypadku rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Wówczas mamy do czynienia z tzw. nosem porozszczepowym i korektę wykonujemy również u dzieci i nastolatków. Natomiast ja nie wykonuję operacji estetycznych nosa, u młodocianych pacjentów.

Czy po zabiegu pozostają widoczne blizny?

Większość cięć podczas plastyki nosa wykonujemy wewnątrz, a więc blizny są całkowicie niewidoczne. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie nacięcia poprzecznie na słupku nosa o długości około 6 mm, więc takie cięcie skórne może być widoczne. Z drugiej strony należy pamiętać, że rozmawiając z drugim człowiekiem twarzą w twarz, słupek nosa znajduje się w poziomie, a więc z tej pozycji blizna jest praktycznie niewidoczna. Aby ją zauważyć, trzeba by patrzeć od dołu, co w zwykłych kontaktach między ludźmi nie ma miejsca.

Rekonwalescencja

Przebieg pooperacyjny z doświadczeń własnych jest stosunkowo dobry i mało bólowy. ponieważ operacje wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, a pod koniec operacji nos jest znieczulony miejscowo. Tak więc po zakończeniu znieczulenia ogólnego, leki które działają miejscowo działają przeciwbólowo jeszcze wiele godzin. Również po operacji zakłada się opatrunki. Część to opatrunki zewnętrzne, czasami nawet gipsowe, które utrzymuje się zwykle przez 7 do 14 dni. Część to opatrunki wewnętrzne tzw. tamponada nosa. Tamponadę nosa usuwa się zwykle w 1 lub 2 dobie po operacji. U niektórych pacjentów przegrodę stabilizuje się specjalnymi płytkami umieszczonymi wewnątrz nosa. Usuwa się je po około 10 dniach. Należy pamiętać, że przez pierwsze 6 tygodni nie należy podejmować wysiłku fizycznego. Bezwzględnie należy wykazać dyscyplinę i wystrzegać się przypadkowego nawet niewielkiego urazu nosa, bo może to być przyczyną nawrotu zniekształcenia.

Efekty

Należy pamiętać że nos modeluje się po zabiegu jeszcze wiele miesięcy, także o ostatecznym kształcie nosa można mówić dopiero po wielu miesiącach. Niektórzy twierdzą że ostateczny kształt uzyska się dopiero po upływie roku od operacji. Bardzo ważne jest, aby po operacji nosa przestrzegać ustalonych zaleceń i pielęgnować nos zgodnie z zasadami: stosować odpowiednie leki, maści, płukanie nosa, tak aby śluzówka w nosie nie wysychała i była odpowiednio nawilżona. Należy unikać  urazów nosa, które mogą spowodować wtórna deformacje.

Wygląd blizn

Większość cięć chirurgicznych wykonuje się wewnątrz nosa, tak więc na zewnątrz nie ma żadnych blizn. Czasami jedyną blizną jest blizna po cięciu na słupku nosa (kilka milimetrów długości), ale w pozycji twarzą w twarz słupek nosa jest położony poziomo, więc patrząc z tej pozycji blizna praktycznie jest niewidoczna.

Rejestracja

Najnowsze wpisy