Rekonstrukcja piersi

Rekonstrukcja piersi Szczecin

Rekonstrukcję piersi po mastektomii można wykonać w różnym czasie i rożnymi metodami. Rekonstrukcja jednoczasowa polega na odtworzeniu piersi po jej amputacji w czasie jednego zabiegu. Odtworzenie piersi można wykonać dwuczasowo to znaczy do operacji odtwórczej piersi przystępujemy po zakończeniu leczenia onkologicznego, czasem nawet po wielu latach. W niektórych przypadkach korzystniej jest poczekać do zakończenia chemioterapii i napromieniania. Niektóre pacjentki zgłaszają się do mnie w celu rekonstrukcji piersi nawet po kilkunastu latach od zakończenia leczenia onkologicznego. Mamy do dyspozycji kilka metod rekonstrukcji piersi. Rekonstrukcje z wykorzystaniem własnych tkanek, czyli rożnego rodzaju płatów, najczęściej pobranych z podbrzusza, oraz rekonstrukcje z wykorzystaniem protez silikonowych, takich samych, jakie stosujemy do estetycznego powiększania piersi. W niektórych przypadkach łączymy obie techniki – tkanki własne i protezy.

Przebieg zabiegu

Wybór metody operacyjnej zależy od wielu czynników. Planując leczenie bierzemy pod uwagę: warunki anatomiczne, wiek pacjentki, ogólną wydolność fizyczną, zastosowane leczenie onkologiczne – chemioterapia i napromienianie, akceptację przez pacjentkę poszczególnych metod. Leczenie zwykle jest wieloetapowe to znaczy, że konieczne jest wykonanie kilku operacji w odstępach wielu miesięcy. Pierwsza operacja jest podstawową i zwykle największą a kolejne, jeżeli są wskazane są mniejsze, mające znaczenie głównie  kosmetyczne. Po operacji pacjentka pozostaje w Klinice przez 7 do 14 dni zależnie od przebiegu, gojenia rany. Powrót do aktywności zaczyna się od pierwszych dni po operacji a pełną sprawność osiąga się podobnie jak po operacjach powiększania piersi implantami, to znaczy po około 2 miesiącach.

Rekonstrukcja piersi implantami

Odtwarzanie piersi za pomocą protezy rozpoczynamy od wszczepienia ekspandera, czyli specjalnego worka, do którego w odstępach tygodniowych wstrzykujemy płyn. Zwiększanie objętości ekspandera rozciąga tkanki i przygotowuje miejsce na implant. Następnie po kilku miesiącach usuwamy ekspander i wszczepiamy protezę. Wybierając metodę rekonstrukcji piersi opartą na implantach piersi, należy pamiętać że pacjentki, u których wykonano napromienianie, jako jeden z elementów leczenia onkologicznego, mają zmiany w tkankach. Są one zwłókniałe, kruche i nie nadają się do rozciągania. Zastosowanie ekspandera i implantu musi być uzupełnione zastosowaniem płata tkankowego z okolicy nienapromienianej. W takich przypadkach musimy pobrać z okolicy pleców mięsień najszerszy grzbietu, często z wyspą skórną i przesunąć go w okolicę piersi. Wówczas  loża i tkanki, które pokrywają ekspander a potem implant są wolne od zmian popromiennych i lepiej poddają się rozciąganiu. Oczywiście trzeba pamiętać że dodatkowo powstaje niewielka blizna w okolicy pleców.

Rekonstrukcja piersi własnymi tkankami

Zabiegi z własnych tkanek polegają na wypreparowaniu płata skórno – tłuszczowego wraz z naczyniami. Najczęściej preparujemy go z okolic podbrzusza. Taka metoda operacyjna ma dodatkowa zaletę, ponieważ poza rekonstrukcją piersi pacjentka ma wykonaną estetyczną plastykę brzucha. Pobrane tkanki wszczepiamy w miejsce odtwarzanej piersi. Oczywiście jest to zabieg bardzo długi, mikrochirurgiczny. Warunkiem powodzenia operacji –przeżycia płata jest zapewnienie krążenia krwi. Wymaga to zespolenia tętnicy i żyły. Ciekawym zjawiskiem jest to że, po upływie kilku miesięcy, czy najdalej dwóch lat w płatach odtwarzających pierś pojawia się czucie, mino iż nie zespalamy nerwów skórnych. Jest to bardzo pozytywnie odbierane przez pacjentki.

Rekonstrukcję piersi własnymi tkankami wykonuje kilka ośrodków w Polsce, natomiast nie jest to metoda częsta, ponieważ mikrochirurgia zajmuje bardzo dużo czasu, wymaga specjalistycznego sprzętu i przede wszystkim doświadczenia mikrochirurgicznego. Nie wszystkie pacjentki decydują się na tego typu operację. Jest ona  rozległa, trwa wiele godzin – pięć, osiem. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, bardzo pozytywnym wymiarem całego przedsięwzięcia jest to że przy okazji wykonuje się estetyczną plastykę brzucha. Mając wieloletnie doświadczenie w zakresie mikrochirurgicznego odtwarzania piersi wypracowałem kilka własnych rozwiązań technicznych poprawiających wyniki operacji. Trzeba jednak podkreślić że na ostateczny wynik wpływa nie tyle genialność metody, ale przede wszystkim perfekcyjny dobór odpowiedniej techniki do warunków anatomicznych i oczywiście do oczekiwań pacjentki.

Rejestracja

Najnowsze wpisy