XVII zjazd PTChPRiE

W Poznaniu odbył się zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej

W dniach 10 – 12. 10. 2019 odbył się w Poznaniu XVII zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z udziałem członków Towarzystwa oraz gości zagranicznych.

W trakcie obrad przedstawiono prace badawcze, kliniczne, oraz opisy przypadków. O wartości naukowej i edukacyjnej stanowiło nie tylko wysłuchanie prac, ale także liczne dyskusje prowadzone poza obradami.

Co ciekawe w dobie internetu i nieograniczonego dostępu do informacji bezpośrednia wymiana doświadczeń chirurgicznych między koleżankami i kolegami nadal pozostaje najlepszą forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Prof. Piotr Prowans na podstawie przypadku olbrzymiej malformacji naczyniowej uda przedstawił możliwości interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z takimi zmianami.

Pacjentka była leczona przy współudziale profesora Aleksandra Falkowskiego z Zakładu Radiologii Zabiegowej PUM. Wykonał on wewnątrz naczyniowy etap leczenia polegający na zamknięciu tętnic zasilających guz. Po upływie kilku tygodni i uzyskaniu znacznego zmniejszenia ukrwienia guza pacjentka była operowana przez profesora Prowansa w Klinice Chirurgii Plastycznej Endokrynologicznej i Ogólnej PUM. Leczenie zakończyło się sukcesem.

W czasie obrad ogłoszono, że miejscem kolejnego XVIII zjazdu będzie Szczecin, a gospodarzem Klinika Chirurgii Plastycznej Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zjazd został zaplanowany w dniach 16 -19 czerwca 2021 roku.

Na zdjęciu: Prof. Piotr Prowans wraz z zespołem Kliniki Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Ogólnej na Sali obrad na tle logo XVII zjazdu.

Rejestracja

Najnowsze wpisy