O mnie

Prof. Piotr Prowans

Prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans to jeden z nielicznych profesorów chirurgii plastycznej w Polsce.

Jako absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgii Ogólnej, która następnie została przekształcona w Klinikę Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki.

Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał trzy lata po otrzymaniu dyplomu uczelni. W 1995 roku uzyskał drugi stopień z chirurgii ogólnej, a specjalistą chirurgii plastycznej został w roku 2009.

W tym samym czasie kontynuował swój rozwój naukowy prowadząc wiele badań naukowych, które w znacznym stopniu skupiały zagadnienia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej.

W 1994 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a następnie w 2006 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego medycyny. Obie prace naukowe poświęcone były chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

Umiejętności w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej zdobywał i pogłębiał w ośrodkach krajowych oraz zagranicznych.

Odbyte staże:

Profesor Prowans w 2009 roku objął również kierownictwo Oddziału Chirurgii Ogólnej w Policach, którą w późniejszym czasie przekształcił w Klinikę Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W 2013 roku otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP.

Profesor Prowans przynależy również do prestiżowych stowarzyszeń takich jak: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń oraz Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych.

Stale udoskonala swoje umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju sympozjach, kursach i szkoleniach. Zdobyte doświadczenia przekazuje lekarzom organizując kursy specjalizacyjne dla chirurgów plastyków i chirurgów ogólnych.

Jako wybitny specjalista z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i ogólnej jest autorem ponad 165 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych obejmujących dane zagadnienia medyczne oraz wygłosił ponad 80 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach.

W swojej karierze naukowej zrealizował 10 projektów badawczych.

W czasie trzydziestu lat pracy chirurgicznej profesor Prowans przeprowadził kilkanaście tysięcy różnych zabiegów i operacji.

Wiele z nich to złożone operacje rekonstrukcyjne takie jak replantacje amputowanych palców i rąk u dzieci i dorosłych, rekonstrukcje twarzy za pomocą przeszczepów tkanek z innych partii ciała, operacje odtwórcze palców rąk za pomocą przeszczepu palców stopy, rekonstrukcje piersi po mastektomii z wykorzystaniem tkanek brzucha.

Wiele z tych zabiegów opierało się na wykorzystaniu autorskich technik operacyjnych.

Rejestracja

Najnowsze wpisy